27/05/2021 0 Comments

ALV 12 juni

Aankomende 12 juni is alweer onze Algemeen Leden Vergadering (ALV). Tijdens onze ALV bespreken we de huidige stand van zaken en kijken we vast vooruit naar het nieuwe seizoen. Er zullen ook weer een aantal onderwerpen zijn waarover gestemd mag worden. Al onze leden, vrijwilligers en ouders mogen onze ALV bijwonen.

De ALV start om 15:30 uur.

We hopen tegen die tijd dat de corona regels alweer iets versoepelt zijn dus onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar een fysieke ALV. Dit zal dan ook plaatsvinden op ons terras, zodat iedereen op afstand kan zitten.
We zullen de ALV afsluiten met een borrel op het terras.

Vind je het niet fijn om fysiek aanwezig te zijn? Het is ook mogelijk om de ALV Online te volgen.
In beide gevallen vragen we je om je aan te melden via secretaris@rcthepinkpanthers.nl
Geef in de mail ook aan of je fysiek of online wil deelnemen.

Onderstaand de documenten ter voorbereiding van de ALV

Agenda
Decharge Bestuur
Kandidaten Kascommissie
Overweging verlengen boekjaar
Kandidaat Bestuur Penningmeester
– Jaarrekening (op aanvraag via secretaris@rcthepinkpanthers.nl)
– Begroting

Share :