30/03/2022 0 Comments

Recente ontwikkelingen sportvelden de Woerd

Graag willen we jullie informeren over mogelijke toekomstige ontwikkelingen rondom de velden aan de Woerd. Vandaag hebben we een schriftelijk bericht van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug ontvangen, waarin de Politie Landelijke Eenheid een verzoek heeft gedaan aan de Gemeente om mee te werken aan de te plannen nieuwbouw. De Politie wil diverse diensten, die nu op verschillende locaties in het land gevestigd zijn, samenvoegen in Driebergen, waardoor er behoefte staat voor nieuwbouw. De wens van de Politie is om de nieuwbouw op de huidige locatie van FC Driebergen, Dalto, Aurora en The Pink Panthers te laten plaatsvinden.

Voor de Gemeente Utrechtse Heuvelrug is er nu een afweging te maken van belangen. Enerzijds de nieuwbouw van een van de grootste werkgevers. Anderzijds de belangen en de locatie van een groot aantal sportverenigingen. Gezien de complexiteit van de situatie, heeft de Gemeente Utrechtse Heuvelrug nu gekozen om nog geen standpunt in te nemen.

Ondanks dat de gehele besluitvorming rondom een mogelijke herlocatie jaren kan duren, wil het Bestuur van RC The Panthers zich nu al voorbereiden op mogelijke scenario’s. Daartoe vindt op korte termijn overleg plaats met de besturen van de andere verenigingen. Gezien de mogelijke impact van de ontstane situatie zal er tevens op korte termijn een werkgroep binnen onze vereniging worden opgericht die het bestuur zal adviseren over de verschillende mogelijkheden die we hebben.

Ondertussen zullen we jullie steeds op de hoogte houden van de belangrijke ontwikkelingen en vragen we jullie zoveel mogelijk de rust te bewaren en ons te ondersteunen bij onze mooie rugbysport.

Share :