08/09/2022 0 Comments

ALV 15 september

Op 15 september vindt onze ALV plaats. We organiseren dit voor de training, zodat er zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn.

Locatie: Clubhuis The Pink Panters
Datum: donderdag 15 september
Tijd: 18.45 – 20.00 uur

Opening
Ter besluit: Goedkeuren notulen ALV 2021
Verslag van de afgelopen periode (seizoen 2021/2022)
Ter informatie: Bevindingen Kascommissie
Ter besluit: Vaststellen jaarrekening 2021/2022.
Ter besluit: Benoeming Kascommissie 2022/2023
Ter besluit: Decharge bestuur over gevoerde beleid 2021/2022 en benoeming Bestuur 2022/2023
Ter informatie: Plan 2022/2023
Ter besluit: Goedkeuring begroting 2022/2023 inclusief investeringen
Ter besluit: wijzigingen statuten agv WBTR
Ter besluit: wijzigingen huishoudelijk reglement agv WBTR en statutenwijziging
Ter besluit: Voordracht erelidmaatschap
Ter informatie: Openstaande vacatures
Overige vragen
Sluiting

De documenten zijn hier inzichtelijk. Alleen de jaarrekening is op aanvraag te verkrijgen via secretaris@rcthepinkpanthers.nl

PP_Concept Statuten sept 2022

PP_Statuten conform notaris 13-7-1984 CMP v3

PP_Huishoudelijk_Reglement 2022

PP_Huishoudelijk_Reglement CMP

Investeringen begroting 2022-2023

Voorstel Dagelijks Bestuur

NOTULEN ALV 2021

BALV Notulen 14 oktober.

 

 

 

Share :