10 juni 20:00 Algemeen Leden Vergadering

2 juni 2020

The Pink Panthers – Algemene Leden Vergadering
Woensdag 10 juni 2020 om 20.00 uur

Beste leden van The Pink Panthers en ouders van onze jeugdleden,

Gelukkig konden we afgelopen periode al weer met de trainingen starten voor zowel voor de jeugd als ook de senioren. Weliswaar met een aangepast programma voor een groot deel van de groepen, maar we zijn weer bezig met onze prachtige sport!

Elk jaar houden we in het voorjaar een Algemene Leden Vergadering (ALV). Door de Coronamaatregelen hebben we die helaas moeten uitstellen. Recent is er een wetswijziging geweest waardoor we formeel ook een ALV online mogen houden. Graag willen we deze op korte termijn organiseren om ook op deze wijze in contact te blijven met onze leden, een aantal nieuwe ontwikkelingen met jullie te delen en een aantal belangrijke besluiten te nemen.

We hebben daarom een volle agenda voor de ALV:

1. Opening
2. Verslag van de afgelopen periode t/m mei 2020
3. Ter Besluit: Goedkeuren notulen ALV 2019 (vooraf informatie beschikbaar)
4. Ter Besluit: Vaststellen jaarrekening 2019 (vooraf informatie beschikbaar)
5. Ter Besluit: Decharge bestuur over gevoerde beleid 2019 en benoeming Bestuur 2020 (vooraf informatie beschikbaar)
6. Ter informatie: Plan 2020/2021
7. Ter Besluit: Goedkeuring begroting 2020 (vooraf informatie beschikbaar)
8. Ter informatie: Geen cash betalingen
9. Ter informatie: Nieuwe Hoofdcoach
10. Ter informatie: Opstart van het nieuwe seizoen
11. Ter besluit: Verplichte bardiensten (vooraf informatie beschikbaar)
12. Ter informatie: Openstaande vacatures (vooraf informatie beschikbaar)
13. Overige vragen
14. Sluiting

Omdat de ALV online gehouden wordt in plaats van in ons clubhuis, moeten we een aantal huishoudelijke regels hanteren om de ALV in goede banen te leiden:

Diverse documenten zullen beschikbaar worden gesteld voor de bovenstaande agendapunten, te weten:
– Jaarrekening 2019 (volgt uiterlijk 5-06)
– Begroting 2020
– Decharge bestuur over gevoerde beleid 2019 en benoeming Bestuur 2020
– Toelichting voorgenomen Besluit Bardiensten
– Overzicht Vacatures
– Notulen 2019 (volgt uiterlijk 5-06)
Klik hier om de documenten te bekijken.

Graag verzoeken we jullie om je deelname aan de ALV te bevestigen per email op communicatie@rcthepinkpanthers.nl We sturen dan een uitnodiging voor de ALV met Microsoft Teams.

Omdat we tijdens de vergadering maar zeer beperkt vragen kunnen beantwoorden, verzoeken we jullie ook om jullie vragen van tevoren per email aan ons te sturen. Deze kun je voor 9 juni a.s. zenden aan: communicatie@rcthepinkpanthers.nl

Tijdens de vergadering zal ook een aantal besluiten worden genomen. We hebben besloten om het stemmen via Kahoot! te doen, dat kan via de mobiele app van Kahoot als ook via een webbrowser (www.kahoot.it). We zullen tijdens de ALV de pincode voor de toegang geven.

We hopen uiteraard veel leden online te kunnen begroeten in de ALV!

Stay Safe, met ovale groet,

Namens het bestuur van The Pink Panthers

© RC The Pink Panthers is online met BOX77